Tên gọi: ng ty Vệ sinh Hà Nội (tên viết tắt: CTVS).

ng ty Vệ sinh Hà Nội, tiền thân của ng ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội được thành lập vào năm 1960.

Từ khi bắt đầu thành lập – năm 1960 đến năm 1991, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, hành trang thủ ng đơn giản chỉ là “quần thâm, áo vá, chổi tre và những chiếc xe bò kéo” rong ruổi trên các cung đường ngõ phố vượt lên những khó khăn để đảm bảo vệ sinh môi trường Thành phố và sức khỏe của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ – UBND Thành phố với tinh thần đoàn kết một lòng, tập thể Cán bộ ng nhân viên – người lao động ng ty từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất.

Doanh thu năm 1991: 32 tỷ đồng.